Седница Савета родитеља

objavljeno u: Обавештења | 0

Обавештење

У понедељак 10.12.2018. одржаће се седница Савета родитеља ОШ “БРАЋА БАРУХ” са почетком у 17,30 часова и следећим

Дневним редом:

    1. Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља
    2. Успех и владање ученика на првом класификационом периоду школске 2018/2019.године
    3. Усвајање извештаја о реализованим екскурзијама за ученике од 1.до 8. Разреда (крај септембра месеца)
    4. Исхрана и безбедност ученика
    5. Мишљење о наставници историје Радици Миљаковић Аврамовић за стицање звања – самостални педагошки саветник
    6. Инспекцијски прегледи и надзори
    7. Правилници
    8. Текућа питања

    

  1. Владимир Стакић, председник Савета родитеља