Обавештење о остваривању образовно-васпитног рада учењем на даљину

Због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, обустављен је образовно-васпитни рад. Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину је 17.3.2020.године.

Часови ће бити емитовани на РТС Канал 3, према распореду по разредима, који ће дан пре емитовања бити доступан на сајту:

www.rasporednastave.gov.rs

За ученике од 1. до 7. разреда емитоваће се едукативни садржаји у блоковима од по два часа дневно, док ће за ученике 8. разреда бити емитовано по три часа (српски језик, математика и један од предмета који се полажу на Завршном испиту).

Ученици и родитељи ће, од наставника, добијати потребна упутства за учење након емитованих садржаја.

За ученике који наставу похађају по ИОП-у, наставници ће припремити посебне материјале.

Наставници ће бележити податке о напредовању ученика до којих могу доћи кроз различите врсте размена (домаћи задаци, провере, пројекти, презентације, цртежи и др.) Своје продукте ученици ће достављати наставницима путем мејла или у оквиру онлајн платформи (Viber, ZOOM, Microsoft Teams…).

Добром организацијом превазићи ћемо новонасталу ситуацију!

Молим родитеље да обавесте одељењске старешине уколико примете неке здравствене тегобе код ученика.

 

Директорка школе
Милица Томовић