Издавање школског простора

objavljeno u: Обавештења | 0

ОШ „Браћа Барух“,у Београду, Ул. Деспота Ђурђа 2, издаје школски простор у школској 2018/2019.:

  • учионички простор -57 м2; у образовно-васпитне сврхе, учење страних језика . едукативне, друге образовне сврхе,
  • фискултурну салу – 295 м2 (у приземљу зграде школе са пратећим свлачионицама и мокрим чворовима) – у образовно-васпитне, спортске, рекреативне, едукативне, културне, за одржавање школа кошарке, одбојке, аикида, школа спорта за млађе разреде.,
  • књижару 12,35 м2 (застакљена, налази се у приземљу, десно од степеништа за кретање на први спрат), – за потребе ученика – набавка школског прибора и производа у готовом паковању /грицкалице и сокови/.
  • Почетна цена закупнине износи: за учионички простор – бруто 1.000 динара за 60 минута коришћења;(у цену су урачунати текући трошкови одржавања – чишћење, грејање, струја, вода),
  • за фискултурну салу – бруто 2.100 динара за 60 минута коришћења; (у цену су урачунати текући трошкови одржавања – чишћење, грејање, струја, вода)
  • за књижару – бруто 12.000 динара на месечном нивоу, (у цену су урачунати текући трошкови одржавања – чишћење, грејање, струја, вода),

Критеријум избора: Уговор о закупу доделиће се понуђачу који понуди највиши износ закупнине.

Простор се издаје на период од 03.09.2018 – 15.06.2019. године и неће се користити за време школског распуста, државног празника, одсуства великог броја деце и разлога који се сврставају у “вишу силу“.

Понуде се подносе  у року од 3 дана, односно до 30.08.2018. до 10 часова под условима из упутства за сачињавање понуде. Упутство се преузима у секретаријату школе.

Одлука Комисије биће донета у року од 1 дана од дана отварања понуда.

Овде преузмите документацију