Обавештење за ученике и родитеље

objavljeno u: Обавештења | 0

о новим мерама за организацију рада и измене школског календара о образовно – васпитном раду за основне и средње школе у школској 2020/21.године сачињено на основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја
број: 610-00-01358/2020-07 и број: 601-00-00027/9/2020-15 од 27.11.2020. године

Драги наши ученици и родитељи,
С обзиром на то да је Влада Републике Србије донела Уредбу о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразних болести COVID-19 у којој су прописане нове мере за организацију рада основних и средњих школа и измена календара о образовно – васпитном раду за школску 2020/2021.годину, а у циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених, обвештавамo вас да ће се од понедељка, 30.11.2020.године, за ученике од 5. до 8. разреда, образовно – васпитни рад у ОШ „ Браћа Барух“, оставривати путем наставе на даљину.
Настава за ученике у првом циклусу основне школе остварује се кроз непосредни образовно-васпитни рад по већ раније утврђеном моделу.

У складу са одлуком о промени календара образовно – васпитног рада, обавештавамо вас да се прво полугодиште завршава 18. децембра 2020. године, да зимски распуст траје од 21.децембра 2020. године до 15.јануара 2021.године и да друго полугодиште почиње 18. јануара 2021.године.

У периоду оствривања наставе на даљину, наставници ће у континитету примењивати различите технике за праћење резултата учења (квалитет и обим савладаности програмских садржаја у односу на очекиване исходе). Наставници ће се посебно посветити праћењу напредовања ученика у складу са принципима формативног оцењивања.

Оцене које су ученици добили у току непосредног образовно – васпитног рада од почетка ове школске године и подаци о напредовању ученика и оцене које ће ученицима бити дате у периоду до завршетка првог полугодишта омогућиће извођење закључне оцене. Уколико ученици сматрају да има елемената за већу закључну оцену, тј. незадовољни су предлогом закључне оцене, могу да ИЗУЗЕТНО одговарају у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера.
Наставник је аутономан у планирању оцењивања и одлучује о томе да ли се писмени задаци, планирани у наредном периоду, могу реализовати путем наставе на даљину. Ако то није могуће, овај час се може реализовати и у другом полугодишту, с тим да се води рачуна о равномерном распореду у односу на друге писмене и контролне задатке.
Наставници ће користити све могућности да ученике оцене на основу активности и њиховог резултата рада у складу са програмом наставе и учења, односно школским програмом.
Настава на даљину путем Јавног сервиса Србије (РТС 2 и РТС 3) се одвија и даље и сви емитовани часови биће доступни су на платформами РТС Планета. Изабрана платформа ОШ ,,Браћа Барух ” је Гугл учионица.

ПРЕПОРУКА ЗА РОДИТЕЉЕ ЗА КОД КУЋЕ:

  • Одмах по уласку у дом оперите себи и својој деци темељно руке сапуном и топлом водом;
  • Оперите и дезинфикујте наједноставнијим средствима попут асепсола, све предмете као што су гелендери, браве, ланци потезачи на водокотлићима и слично;
  • Проветравајте просторе у коме дете борави и омогућите му боравак на отвореном, паркић, тераса, двориште…
  • Заједно са децом пијте доста што топлије течности ,супе,чајеве, компоте…
  • Проверите одрасле особе у вашем окружењу да ли су путовали у земље у којима влада епидемија;
  • За сваку промену у здравственом стању Вашег детета обратите се изабраном педијатру.
  • Избегавајте у овом периоду одвођење деце у просторе за окупљања попут играоница…

Молимо вас за максималну сарадњу и добру комуникацију са одељењским стерешинама и предметним наставницима које ће бити свакодневно са Вама у контакту и на располагању за све дилеме, питања и предлоге.

Желим вам добро здравље и брз опоравак свима који су болесни!

Директoрка школе

У Београду, 27.10.2020.

Милица Томовић