Основна школа „Браћа Барух“

Деспота Ђурђа 2, Београд
Србија
ПАК: 105302
Матични број: 07002939
ПИБ: 100051936
Број телефона: 011/2183541