РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

важи од 12.09.2018.г.

НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ РС ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1. М.Перишић српски језик 62 73 53 62 53 61 53 73 61 62 62 61 73 53 53 61 73
2. М.Томовић српски језик 71 52 51 71 72 51 52 72 71 72 52 51 71 51 72 52
3. В.Милинчић српски језик 82 81 82 82 81 81 81 82
4. В.Милинчић грађ.васпитање 812
5. Љ.Ћузовић енглески језик 73 22 21 23 41 42 32 21 33 23 31 73 42 41 22 73 33 31 32
6. А.Марковић енглески језик 51 53 52 71 61 62 72 82 81 53 61 52 72 51 82 62 81 71
7. К.Витомировић енглески језик 11 12 13 11 12 13
8. А.Ђзкановић руски језик 62 61 7 812 7 512 61 62 512 812
9. С.Барбулов немачки језик 53 62 61 712 812 73 82 53 7 512 61 62 81
10. С.Тодоровић ликовна култура 73 71 51 51 7 82 81 53 53 62 52 52 61 72 8
11. М.Коматина музичка култура 72 61 51 81 52 71 53 73 7 51 53 62 52 82 8
12. Р.Миљаковић историја 62 82 81 62 73 61 72 71 51 82 81 53 61 62 52 72 71 73
13. Р.Миљаковић грађанско васп. 61 512 53 62
14. Б.Перуничић географија 73 71 61 62 72 81 82 61 62 73 71 72 82 52 81 53 51
15. Б.Перуничић грађ.васпитање 712 73
16. М.Мирковић физика 71 81 72 73 82 61 62 71 73 72 81 82 62 61
17. А.Санковић математика 72 62 61 71 61 71 62 73 72 71 73 72 62 61 73 72 61 73 72 71 62
18. Ј.Лукић математика 52 51 52 82 53 53 81 52 53 82 81 51 52 82 81 52 51 51 53 81 82
19. Д.Аврамовић биологија 51 61 73 62 72 71 53 51 82 52 81 71 73 72 52 81 51 82 62 61 53
20. Н.Василијевић хемија 81 72 73 71 82 82 73 71 72 81
21. М.Мађаров ТИО 81 53 53 52 52 81 81 61 61 51 51 82 82 62 62 71 71 72 72 73 73
22. Р.Живковић ТИО 61 53 53 52 52 81 81 61 61 51 51 82 82 62 62 71 71 72 72 73 73
23. Ј.Гајић физичко васп. 82 82 81 73 51 72 51 52 53 73 82 81 72 52 53 73 72 82 81 52 53 51
24. А.Суботић физичко васп. 61 71 62 61 62 71 62 61 71
25. С.Дачевић информатика 7 52 51 62 62 7 7 53 61 61 8
26. В.Дожић прав. катихизис 5 612 713 72 81 82