Бесплатни уџбеници за школску 2023/2024. годину

objavljeno u: Обавештења | 0

Обавештење за родитеље ученика

Министарство просвете обезбеђује бесплатне уџбенике за ученике основног образовања и васпитања. Право на бесплатне уџбенике, у складу са одговарајућом одлуком Владе Републике Србије, имају следеће категорије ученика:
 • Ученици из социјално/материјално угрожених породица(примаоци новчане социјалне помоћи)
 • Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетомкоји основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану
 • Ученици који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат)
 • Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено детеу систему образовања и васпитања.
 • ученици са изузетним способностима који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану са проширеним и обогаћеним садржајима, односно по ИОП-у 3;
 • ученици првог и другог разреда који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

Уџбеници који су бесплатни:

 1. У првом циклусу (1-4.разреда) основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет;
 2. У другом циклусу (5-8.разреда) основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик и књижевност/матерњи језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

 

Као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника потребно је Школи  доставити следећу документацију:

 1. за ученике -примаоце новчане соц. помоћи- решење којим се утврђује право на остваривање.
 2. за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет)- потврду образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
 3. за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа ме издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима;
 4. за ученике који основношколско образовање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП 1, ИОП 2, ИОП 3), није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

РОК ЗА ПРИЈАВУ, НА НИВОУ ШКОЛЕ, ЈЕ ДО 6.АПРИЛА 2023.ГОДИНЕ

УПРАВА ШКОЛЕ