Јавна набавка 01/18

Набавка електричне енергије

Позив за подношење понуда 01/18
Конкурсна документација 01/18
Обавештење о закљученом уговору 01/18

Јавна набавка 05/17

Услуга достављања припремљених оброка за ученике у боравку“

Позив за подношење понуда 05/17
Конкурсна документација 05/17
Обавештење о закљученом уговору 05/17

Јавна набавка 04/17

Услуга организације и реализације наставе у природи

Обвештење о обустави поступка ЈН 04/17 Партија 1

Јавна набавка 03/17

Услуга организације и реализације наставе у природи

Позив за подношење понуда 03/17
Конкурсна документација 03/17
Обавештење о обустави поступка ЈН 03/17 партија 5
Обавештење о обустави поступка ЈН 03/17 партија 6
Обавештење о обустави поступка ЈН 03/17 партија 7
Обавештење о обустави поступка ЈН 03/17 партија 8
Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈН 03/17

Јавна набавка 02/17

Услугa достављања припремљених оброка за ученике у боравку

Обавештење о закљученом уговору 02-17

Јавна набавка 01/17

Набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем

Позив за подношење понуда 01/17
Конкурсна документација 01/17
одлука о додели уговора ЈН 01/17
обавештење о закљученом уговору 01/17


План јавних набавки за 2017 годину

план јавних набавки за 2017.г.


 

НАБАВКА ДОБАРА – РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН

П О З И В за подношење понуда за набавку добара – рачунара и рачунарске опреме
конкурсна документација

Јавна набавка 1.3.1/16

Екскурзије и наставе у природи, ознака из ОРН 63516000

позив за подношење понуда
конкурсна документација
Одлука о додели уговора

Јавна набавка 1.2.1/16

припрема и дистрибуција школског оброка – доручка и ручка

Конкурсна документација
одлука о додели уговора 1.2.1/16

Јавна набавка 1.1.1/16

Набавка електричне енергије

Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 1.1.1/16″
Обавештење о закљученом уговору