02.12.2022

Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2023/2024. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2024/2025. годину

Опис активности дан датум и време
Изјашњавање ученика осмог разреда писаним путем у школи или електронским путем на порталу, Моја средња школа(МСШ), из којег ће предмета, од пет понуђених, радити трећи тест током децембра од 01. до 29.12.2023. године
Провера тачности изјашњења ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест на пробном завршном испиту (електронским путем и непосредно у школи) понедељак- петак од 22. до 26.01.2024. године
Пријем приговора на изјашњење ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест на пробном завршном испиту и уношење исправки (непосредно у школи) понедељак-уторак 29-30.01.2024. године, 08-15ч
Објављивање изјашњења ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест на пробном завршном испиту (на званичном сајту МСШ и непосредно у школи) четвртак 01.02.2024. године, до 08ч
Пробни завршни испит – математика и пробни завршни испит по програму ФООО петак 22.03.2024. године, 12-14ч
Пробни завршни испит – српски/матерњи језик и трећи тест субота 23.03.2024. године, 9-11ч српски/матерњи језик; 11.30-13.30ч трећи тест
Анализа пробног завршног испита понедељак – петак од 25. до 29.03.2024. године
Сумирање резултата пробног завршног испита у школи и провера тачности изјашњења ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест на завршном испиту (на званичном сајту МСШ и непосредно у школи) понедељак – петак од 25.03. до 05.04. 2024. године
Подошења захтева за измену података о изјашњењу ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест на завршном испиту и уношење исправки (непосредно у школи) понедељак четвртак 08-11.04.2024. године, 08-15ч
Објављивање коначног изјашњења ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест на завршном испиту (на званичном сајту МСШ и непосредно у школи) петак 12.04.2024. године, од 8ч
Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу Моја средња школа (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су десетоцифрену шифру и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства од понедељка до понедељка наредне недеље од 15. до 22.04.2024. године, до 16ч
Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита петак и понедељак 19. и 22.04.2024. године, 09-16ч
Пријемни испити у уметничким школама ликовне области петак-субота-недеља 10, 11. и 12.05.2024. године од 8-11ч; уколико број пријављених кандидата захтева други и трећи термин за полагање је 12-15ч; 16-19ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (биологија/хемија) субота 11.05.2024. године, 12-14ч биологија; 15-17ч хемија
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за филолошке науке субота-недеља 11.05. 2024. године – српски/матерњи језик, 9-11ч;12.05.2024. године – страни језик, 10-12ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности субота 11.05.2024. године, 14-16ч
Пријемни испити у музичким школама петак-субота- недеља 17, 18. и 19.05.2024. године, од 10ч
Пријемни испити у балетским школама петак-субота- недеља 17, 18. и 19.05.2024. године, од 10ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (математика) и  пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика) субота 18.05.2024. године, 10-12ч математика
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за географију и историју субота 18.05.2024. године, 10-12ч географија; 14-16ч историја
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (физика) субота 18.05.2024. године, 14-16ч физика
Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику субота и недеља 18.05.2024. године, писмени тест 13-15ч; 19.05.2024. године, усмени испит oд 10ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за математику недеља 19.05.2024. године, 10-12 ч
Прелиминарни резултати пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит) од понедељка до уторка наредне недеље од 13. до 21.05.2024. године
Подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит) од понедељка до уторка наредне недеље од 13. до 21.05.2024. године
Коначни резултати пријемних испита од уторка до среде наредне недеље од 14. до 22.05.2024. године
Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији и за спортска одељења при гимназијама (непосредно у школи) четвртак-субота 6-8.06.2024. године, 8-16ч
Провера језичких компетенција за двојезичну наставу у основном образовању субота и недеља 15. и 16.06. 2024. године од 10ч
Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама субота 15.06.2024. године, 10-11.30 ч српски језик; 12-13.30 ч енглески језик
Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама недеља 16.06.2024. године 10-11.30 ч математика
Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику субота 22.06.2024. године од 10ч
Завршни испит – тест из српског/матерњег језика и тест за полазнике по програму ФООО понедељак 17.06.2024. године, 09-11ч
Завршни испит – тест из математике уторак 18.06.2024. године, 09-11ч
Завршни испит – трећи тест среда 19.06.2024. године, 09-11ч
Супервизија спровођења завршног испита понедељакнедеља од 17. до 23.06.2024. године
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе и порталу МСШ петак 21.06.2024. године, до 8ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем) петак 21.06.2024. године, 8-15ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (непосредно у основној школи) петак 21.06.2024. године, 8-15ч
Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи) петак и субота 21.06.2024. године, после 16ч и 22.06.2024. године, до 8ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита електронским путем и непосредно у основној школи – за другостепену комисију субота 22.06.2024. године, 08-15ч
Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелимининарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи) субота 22.06.2024. године, после 16ч
Објављивање коначних резултата завршног испита понедељак 24.06.2024. године, до 08ч
Упис у музичке и балетске школе понедељак 24.06.2024. године, 08-15ч
Попуњавање листе жеља електронским путем уторак и среда од 25.06.2024. године у 08ч до 26.06.2024. године до 15ч
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи) уторак и среда 25. и 26.06.2024. године, 08-15ч
Провера тачности листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи) четврак 27.06.2024. године, од 08ч
Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи) четврак 27.06.2024. године, 08-15ч
Објављивање коначне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном сајту петак 28.06.2024. године, до 08ч
Објављивање коначних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама понедељак 01.07.2024. године, до 08ч
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу понедељак 01.07.2024. године, до 08ч
Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг (електронским путем/непосредно у школи) понедељак 01.07.2024. године, 8-15ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга) понедељак-петак од 01.07.2024. године у 8ч до 05.07.2024. године до 15ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе понедељак и уторак 01. и 02.07.2024. године, 8-15ч
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу уторак 02.07.2024. године, до 24ч
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга среда 03.07.2024. године, до 08ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи осим за упис у музичке и балетске школе среда 03.07.2024. године, 08-15ч
Завршни испит – тест из српског/матерњег језика и тест за полазнике по програму ФООО (августовски рок) среда 14.08.2024. године, 09-11ч
Завршни испит – тест из математике четвртак 15.08.2024. године, 09-11ч
Завршни испит – трећи тест петак 16.08.2024. године, 09-11ч
Супервизија спровођења завршног испита среда-недеља од 14. до 18.08.2024. године
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе понедељак 19.08.2024. године, до 08ч
Пријем и решавање приговора ученика на резултате завршног испита и предаја молби за упис (у окружним уписним комисијама) понедељак 19.08.2024. године, 12-16ч
Објављивање коначних резултата завршног испита понедељак 19.08.2024. године, до 20ч
Преузимање одлука о упису после обављеног завршног испита (у окружним комисијама) уторак и среда 20. и 21.08.2024. године, 08-16ч
Унос одлука о упису среда 21.08.2024. године
Упис ученика у средње школе – трећи уписни круг, непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе четвртак и петак 22. и 23.08.2024. године
Пријављивање и распоређивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу уторак – петак од 20. до 23.08.2024. године, 08-15ч